Edició 2016

« Ves enrere

Conferència - Imposar la transparència: el cul de sac de l’ètica?

Conferència - Imposar la transparència: el cul de sac de l’ètica?

Dimecres, 20 de juliol, 19.30 h

Accés

Accés lliure, fins completar aforament

Objectiu

Reflexionar sobre els conceptes de publicitat activa i transparència com un element fonamental per a la legitimitat democràtica i l'exercici del bon govern.

Públic

D'interès general

Descripció

Des que Kant el va formular com a requisit de tota acció/decisió de govern (enfront de la tradició platònica de la noble mentida que es projecta fins al despotisme il·lustrat), el principi de publicitat, i amb ell de transparència, passen a ser un element constitutiu de la legitimitat democràtica.

És sostenible jurídicament i políticament o es tracta d'una idea reguladora tan noble com inassolible, pròpia d'una ètica de la convicció però no d'una ètica de la responsabilitat?

Javier de Lucas

Javier de Lucas és catedràtic de Filosofia del Dret i Filosofia Política a l'Institut de Drets Humans de la Universitat de València, del qual va ser fundador (2004) i és ara de nou director.

Ha estat director del Col·legi d'Espanya en la Cité Internationale Universitaire de Paris (CiuP) des de 2005 a 2012.

Va ser president de CEAR –Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat– entre 2008 i 2009 i membre de la comissió de seguiment del Pla Nacional de Drets Humans (2010-2012). Va ser també vocal del Consell Assessor del Mecanisme Nacional Espanyol per a la Prevenció de la Tortura (2013-2015).

Ha publicat 21 llibres i més de 300 articles en revistes científiques nacionals i internacionals.

Treballa sobre problemes de drets humans, legitimitat, democràcia, ciutadania i obediència al Dret. Especialment, des de 1990, sobre polítiques migratòries i d'asil i drets humans.

Col·labora habitualment en Le Monde Diplomatique (edició espanyola), Hora 25 (Cadena SER), i Al revés y al derecho <www.infolibre.es>, Infolibre, Tinta Libre, La Veu del País Valencià, y Cartelera Turia.

El seu darrer llibre és Mediterráneo, el naufragio de Europa (2015; 2ª ed. 2016), València, Tirant lo Blanch.