Edició 2016

« Ves enrere

Experiències de participació juvenil

Experiències de participació juvenil

Divendres 22 de juliol, de 11 a 13h.

Places

PLACES ESGOTADES

Sessió de Diàlegs

Diàleg Intergeneracional sobre el Canvi Social

Objetius:

 • Visibilitzar diferents moviments socials que s'han donat al llarg de la història recent i que, partint d'una base juvenil important, han acabat tenint un impacte social.
 • Posar en relleu com la participació i la implicació ciutadana ajuda a transformar la societat.

Públic Destinatari:

 • Membres d'organitzacions socials i juvenils.
 • Membres d'associacions i col·lectius ciutadans de tot mena.
 • Estudiants universitaris i de formació professional.
 • Públic en general.

Descripció:

L'activitat tractarà d'establir un diàleg intergeneracional sobre moviments socials, que van tenir un impacte fort en la societat del nostre país i comptaven amb una base juvenil important . Un d'ells va ser el moviment d'objecció de consciència, que va sorgir durant els últims anys de la dictadura amb els joves que es negaven a prestar servei militar per motiu de consciència i que, per tant, es negaven a incorporar-se a l'exèrcit. D'aquest moviment assembleari va sorgir en 1984 la Llei d'Objecció de Consciència, que regulava la possibilitat de prestar un servei civil versus el militar; i que, gràcies a la insubmissió del jovent afectat, va aconseguir l'abolició del servei militar obligatori.

Un altre exemple d'aquests moviments va ser el 0,7 per a la cooperació al desenvolupament i l'eradicació de la pobresa. Aquest, va començar en els anys 90 i, hui en dia, podríem dir que encara que no s'haja aconseguit materialment, si compta amb un gran consens polític i social. Les bases reivindicatives d'aquest moviment serviren, més tard, per a configurar i vertebrar l'acció de les ONGD's, deixant darrere la visió de caritat per un caminar cap a la justícia i la corresponsabilitat social.

Finalment, han estat els moviments socials més recents com el cas del No a la LOU, mobilització que va començar amb el alumnat jove i que va acabar sent intergeneracional. Va aconseguirsensibilitzar a la Comunitat Universitària per a defendre l'oposició a una Llei d'Universitats que entenien perjudicial per al nostre Sistema Universitari. De la mateixa manera, altres moviments socials recents com el 15M han posat d'amunt la taula la necessitat de democratitzar la política i incrementar la transparència en l'administració pública.

Es aquesta la raó per la qual volem promoure aquest diàleg intergeneracional sobre la mobilització ciutadana: analitzant com es van donar, quines van ser les seues experiències; quin el seu impacte; i extraure conclusions que servisquen per a construir una cultura, una política i una educació per a la participació ciutadana com a vertadera eina de canvi social.

Per això, comptarem amb una persona en representació de cadascun dels moviments socials. Es desenvoluparà en un format de taula redona amb la interacció del públic assistent.

Duració: 

45 minuts

Sessió Pràctica: Orientacions Per a la Promoció de la Participació Juvenil

Objetius:

 • Oferir una breu introducció teòrica sobre les dimensions de la participació juvenil.
 • Aprofundir en els tres principals escenaris per a l'aprenentatge i la pràctica de la participació juvenil: escola, associacionisme i noves formes de participació.
 • Dotar d'eines i propostes dinàmiques per a l'educació en la participació.

Públic Destinatari:

 • Membres d'Organitzacions Juvenils i Consells Locals
 • Tècnics de Joventut i d'animació sociocultural.
 • Personal docent.
 • Públic en general.

Descripció:

Després de fer l'anàlisi intergeneracional de participació com una eina per a la transformació social i l'impacte, que moltes vegades ha aconseguit aquesta mobilització, amb la taula redona de Diàleg Intergeneracional sobre el canvi social que proposem, s'analitzarà la manera de desenvolupar una cultura de participació juvenil.

Es farà una breu introducció teòrica sobre les condicions bàsiques per al desenvolupament de la participació i com es pot desenvolupar la cultura de participació ciutadana. Després, es presentarà la guia per a la promoció de la participació juvenil, que ha elaborat el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, com una eina per a treballar i reflexionar sobre la participació juvenil des de l'escola i els àmbits de treball amb joves en edat escolar.

Finalment, es realitzarà una de les dinàmiques de la guia amb l'objectiu de tindre una experiència pràctica sobre la utilització d'aquesta i que servisca com a exemple pràctic.

Duració:

1,15 hores

Places:

20