Edició 2016

« Ves enrere

Jornada – Defensories municipals del veïns

Jornada – Defensories municipals del veïns

Divendres 22 de juliol, 10 a 12h.

Places

PLACES ESGOTADES

Objetius:

Promoure la figura del defensor del veïnat en els municipis de tamany mitjà de la Comunitat e informar de la seua activitat i experiències.

Difondre l'activitat del Síndic de Greuges informar de les seues actuacions amb relació a la gestió dels ajuntaments, relatives a la participació ciutadana.

Públic destinatari:

Tècnics/ques municipals de les àrees de participació ciutadana i govern obert.

Alcaldes/esses i regidors/es d'ajuntaments.

Descripció:

La figura del Defensor/a de la Ciutadania és una iniciativa que s'ha implantat en un bon número de ciutats i municipis (significativament a Catalunya, on Amposta, l'any 1987 va ser pionera, de fet, en tot l'Estat). Aquell any es va va decidir posar a disposició de la ciutadania una persona que fera de pont entre les queixes, reclamacions i suggerències de la població i el govern municipal, cap altre municipi ni ciutat, des de la recuperació de la democràcia disposava d'una figura semblant.

Eixa figura institucional es va consolidar i al cap de poc temps van voler adoptar altres municipis tant de Catalunya com de la resta de l'Estat i fins i tot de més enllà.

Els ajuntaments, amb la creació d'aquest òrgan, posen al servei de la ciutadania una institució a la qual atorguen independència i autonomia pròpia per a controlar i vetllar perquè a totes les actuacions municipals estiga garantit el màxim respecte als drets dels ciutadans i ciutadanes.

La institució es regula, habitualment, amb l'aprovació d'un Reglament propi i el nomenament d'un Defensor/a de la Ciutadania amb el consens i l'acord dels grups polítics amb representació en cada Consistori. En tot este procés és molt important la participació de les associacions i entitats ciutadanes dels municipis que, amb les seues aportacions, enriqueixen i donen forma al reglament i a la definició d'esta figura institucional llur paper de mediació pot ser molt interessant en la vida municipal.

En esta Jornada volem reflexionar entorn a este model de mediació entre les institucions i la ciutadania. Per a això participaran distints representants d'esta figura institucional de la Comunitat Valenciana així com Ramón Llorente Barrera, defensor de la ciutadania de Girona i president del Fòrum de Defensors locals de Catalunya. Finalment, està prevista una visita al Síndic de Greuges, llur seu està a la ciutat d'Alacant.

Amb esta jornada volem difondre esta figura entre aquells ajuntaments que encara no compten amb ella i que valoren la seua oportunitat.

Ponents:

Visita al Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi

Defensors del veïnatge de la Comunitat Valenciana:

Nuria García Gil, Aspe (Alacant).

Miguel Lloret Miñana, Gandia (València).

Mª Antonia Moreno, Paterna (València). Moderadora

Ramón Llorente Barrera, defensor de la ciutadania de Girona i president del Fòrum de Defensors locals de Catalunya http://www.forumsd.cat/inici/.

Places:

30