Edició 2016

« Ves enrere

Seminari – La nova cultura de la transparència: problemes i avantatges

Seminari – La nova cultura de la transparència: problemes i avantatges

Dilluns 18 de 10:30 a 14:30 h

Places

PLACES ESGOTADES

Objetius:

Amb esta jornada volem possibilitar l'intercanvi d'experiències de transparència, impulsades per les administracions públiques i per experts, formar als participants sobre les qüestions fonamentals de l'aplicació de la normativa de transparència en matèria de publicitat activa i dret d'accés a la informació pública, així com també sobre la reutilització de dades.

Públic destinatari:

El públic destinatari principal són tècnics/ques municipals que s'ocupen de transparència, així com regidors i regidores de l'àrea de transparència i govern obert.

Descripció:

Les societats democràtiques avançades han reorientat en els últims anys la seua acció política i el seu disseny institucional, des d'estructures burocràtiques de coneixement i presa de decisions cap a un enfocament més holístic i flexible, focalitzat sobre la participació, l'obertura informativa i la coproducció de coneixement i servicis. No ha sigut fruit d'un convenciment acadèmic o ideològic, sinó conseqüència ja inevitable de l'evolució, quasi vertiginosa, del sentir dels ciutadans, que exigixen participar en la política de més formes que la representació parlamentària clàssica. La implantació de les tecnologies de la informació i de les xarxes socials com a mecanismes de participació quasi en temps real no són alienes a este canvi.

S'abandona així un sentit patrimonialista del dret a la informació, que és substituït per una comprensió necessàriament proactiva: la ciutadania com a subjecte de l'acció pública i, no sols, el Govern i les seues administracions.

Els eixos sobre els quals bascula esta nova política són els de la transparència informativa, la promoció de la reutilització de dades públiques, la implantació efectiva de codis de bon govern i bones pràctiques i la participació activa de la ciutadania en els processos de presa de decisió sobre polítiques públiques.

Per a reflexionar sobre tot açò, organitzarem la jornada de treball entorn a tres blocs on es llançaran diverses preguntes per a què debaten els ponents que hem convidat. Els nuclis temàtics seran:

  • la publicitat activa
  • el dret d'accés a la informació pública
  • el govern Obert

Ponents:

 

Salma Cantos, advocada de Dret Públic. Llicenciada en Dret i Ciències Polítiques i de l'Administració també per la Universitat de València. Diploma d'Estudis Avançats en Dret Administratiu, i Doctoranda, per la mateixa Universitat. Màster d'Urbanisme Medi Ambient i Règim Local, per l'Escola de Negocis CEU SAN Pablo. Actualment és titular d'un Despatx especialitzat en Dret Públic.
Professora Associada del Departament d'Urbanisme de la Universitat Politècnica de València i professora col·laboradora de Dret Administratiu, de la Universitat CEU SAN Pablo Cardenal Herrera. També ha sigut Professora Associada Departament de Dret Administratiu i Processal, de la Universitat de València; i Professora col·laboradora de Dret Administratiu, de la Universitat Europea de València. 
Habitualment impartix cursos i conferències de Dret Públic i ha realitzat nombroses publicacions en la matèria. En matèria de Transparència, ha realitzat diverses publicacions, i impartit formació i conferències. Així mateix, cal destacar, entre altres, les participacions següents: Membre del Jurat VII Concurs d'Assaig AVAPOL 2016, davall el tema: "GOVERN I TRANSPARÈNCIA: És possible una Administració amb parets de vidre?"; Accèssit del Premi Centre d'Estudi Financers, XI Edició (2014) en la modalitat Dret Constitucional i Administratiu pel "govern obert com una nou fita en l'evolució de l'Estat social i democràtic de Dret"; Membre de la Comissió, de la Federació Espanyola de Municipis i províncies, per a la redacció del model d'Ordenança Tipus, d'accés a la informació pública, per a tota Espanya.

 

 

Borja Colón, cap de l'Oficina de Transparència de la Diputació de Castelló. Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Pompeu Fabra.  Màster en Lideratge i Direcció Pública, per l'Institut Nacional d'Administració Públiqua i la Universitat Internacional Menéndez Pelayo. Funcionari de carrera del Cos Tècnic de Gestió de l'Administració Civil de l'Estat, Cos Tècnic Superior de la Generalitat Valenciana i Tècnic d'Administració General de l'Administració Local.
Des de setembre de 2013 és Cap del Servici d'Administració i Innovació Pública de la Diputació de Castelló, encarregant-se de l'impuls de l'Administració electrònica i de les polítiques públiques provincials relacionades amb la transparència, la reutilització de dades públiques, la participació ciutadana i el govern obert. Exercix, a més, les funcions de Responsable de l'Oficina de Transparència i Informació Pública, secretari de la Comissió Informativa de Transparència i Bon Govern i secretari del Consell Provincial de Participació Ciutadana.
És també representant tècnic de la Diputació de Castelló davant de la Xarxa d'Entitats locals per la Transparència i la Participació Ciutadana de la Federació Espanyola de Municipis i províncies i membre del Grup de Treball de la Comissió de Modernització, Participació Ciutadana i Qualitat‬ de la Federació Espanyola de Municipis i províncies.

 

 

Lorenzo Pérez Sarrión, secretari de l'Ajuntament de Gandia. Llicenciat en Dret per la Universitat de València, amb especialitat en Dret Públic. Màster en direcció i gerència pública impartit per la Universitat Politècnica de València. Postgrau d'Ordenació autonòmica del Territori, impartit per la Universitat de València. Funcionari d'administració local amb habilitació de caràcter estatal. Membre del cos d'Advocats de la Generalitat i Tècnic Superior de la Generalitat Valenciana. En l'actualitat exercix el càrrec de secretari general del Ple de l'Ajuntament de Gandia.

 

 

Miguel Angel Blanes, assessor Jurídic del Sindic de Greuges. Màster en Dret Ambiental i de la Sostenibilitat per la Universitat d'Alacant i doctor cum laude (2013), amb la tesi "La transparència informativa de les Administracions Públiques. El dret de les persones a saber i l'obligació de difondre informació pública de forma activa". Funcionari de carrera des de 1990 en distintes Administracions locals. Des de l'any 2000 és  lletrat del Defensor del Poble de la Comunitat Valenciana (Síndic de Greuges). Forma part del grup de treball d'accés a la informació pública de l'organització internacional "Open Government Partnership" (Aliança per al Govern Obert). Especialista en temes de transparència i accés a la informació pública, participa habitualment en màsters universitaris, fòrums, cursos de formació, conferències, etc. i publica articles sobre esta qüestió. Al setembre de 2015 va impartir una conferència en el Consell de la Unió Europea davall el títol "No hi ha verdadera democràcia sense transparència informativa".

 

 

Isabel Lifante Vidal, professora titular de Filosofia del Dret en la Universitat d'Alacant des de 2001. Llicenciada en Dret per la Universitat d'Alacant, Màster en Legal Theory, per l'European Academy of Legal Theory de Brussel·les, i Doctora en Dret (amb premi extraordinari de doctorat) per la Universitat d'Alacant. Ha realitzat estàncies d'investigació a l'Institut d'nvestigacions Filosòfiques de la UNAM (Mèxic), a UNIVALI (Brasil) i a la Università di Genova; Ha participat com a professora en diversos cursos de doctorat i mestratges a universitats d'Espanya i Latinoamérica. Entre les seues publicacions destaquen els seus treballs sobre la interpretació jurídica, els poders discrecionals, el concept de representació i la seguritat jurídica. Forma part del Consell Editor de la revista Doxa. Quaderns de Filosofia del Dret i del comité executiu de l'Observatori d'Argumentació Jurídica per al Món Llatí. Va ocupar els càrrecs de Secretària General i Vicerrectora d'Estructura i Desenvolupament Institucional a la Universitat d'Alacant.

 

 

Manuel Villoria, Transparència Internacional. Professor de Ciència Política, desenrotlla la seua docència en la Universitat Rei Joan Carles de Madrid (URJC), on va ser anomenat catedràtic en 2004, i dirigix l'Observatori en Bona Governança. És director del Màster d'Alta Direcció Pública de l'Institut Universitari Ortega i Gasset (IUOG)-UIMP i del Màster en Gestió de la Seguretat, crisi i emergències IUOG-URJC; Doctor en Ciència Política i Sociologia per la Universitat Complutense de Madrid, Llicenciat en Dret i en Filologia; Va ser becari Fulbright en USA, on va estudiar el Màster in Public Affairs per la Indiana University. És autor de més de cent cinquanta publicacions (llibres i articles) sobre administració pública i ètica administrativa. Ha ocupat diferents llocs en l'administració pública espanyola com el de secretari general Tècnic d'Educació i Cultura en la Comunitat de Madrid. En l'actualitat és membre del Consell rector de l'Agència Estatal d'Avaluació de Polítiques i Qualitat dels servicis (AEVAL) i del Consell Científic de l'organisme internacional CLAD. Fundador i membre de la Junta Directiva de Transparency Internacional, capítol espanyol. Professor invitat en diverses universitats espanyoles i estrangeres, així com també en diversos instituts d'Administració Pública, consultor per al Banc Mundial, l'OCDE, el BID, la Unió Europea, ha participat en distintes comissions d'estudi i reforma de l'Administració a Espanya i Amèrica Llatina. 

 

 

Aitana Mas, Directora General de Transparència i Participació. És Enginyera Civil per la Universitat d'Alacant (2014) i Màster en direcció i gestió d'esdeveniments, comunicació i relacions institucionals a Barcelona per ESDEN Business School (2014/2015). Va ser regidora a l'Ajuntament de Crevillent (Alacant) entre 2011 i 2015.

 

 

Zulima Pérez, Secretària Autonòmica de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació. Doctora en Dret amb menció Internacional per la Universitat de València, Llicenciada en Dret per aquesta mateixa Universitat i Llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administarció per al Universitat Miguel Hernandez. Professora de Dret Constitucional en la Universitat de València , així com professora a distints màsters i diplomes. Ha sigut professora col.laboradora de l´IVASPE. Ha realitzat estades d´investigació en el Center for Constitutional Studies and Democratic Development centro de la Facoltà di Giurisprudenza della Università di Bologna y la Johns Hopkins University Paul H. Nitze School of Advanced International Studies in Bologna, Italy (SAIS Europe), així com en la Università di Padova (Italia) i a la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) en el Instituto de Federalismo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba.
Ha format part com a investigadora de diferents projectes d´investigació sent els seus principals camps de recerca el Federalisme, l´organització territorial de l´Estat, el dret autonòmic, la reforma dels Estatuts d´Autonomia, la regeneració democràtica i la funció consultiva, on compta amb nombroses publicacions científiques. Va ser Regidora de l´Ajuntament d´Alcoi entre 2003 i 2007.

 

 

José Manuel Bonilla, ‎Director de l'Organisme SUMA Gestió Tributària. Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses (UCH SAN Pablo CEU). Suficiència investigadora en Programa de Doctorat en Direcció i Tributació d'Empreses DEA (Universitat Miguel Hernández) i MBA Executive. Autor d'articles en revistes especialitzades com Journal of EU Research in Business i publicats en Congressos com l'International Business Information Management Association. Coordinador d'Equips i Xarxes Comercials en el Sector Bancari. President de l'Orquestra Simfònica Teatre Castelar. Tqambé, és col·laborador en diversos mitjans de comunicació i emprenedor.

Esteban Arribas, Transparència Internacional (moderador). Professor de Ciència Política en la Universidad de Alcalá de Henares des de setembre de 2006 i director de Relacions Internacionals en la Facultat de Dret de la Universitat des de setembre de 2014. Des d'este mateix any, és també investigador de l'Observatori de Bona Governança de la Universitat Rei Joan Carles i coordinador d'informes del Centre de Polítiques Públiques i Govern de la Universidad de Alcalá.

 

Places:

30