Edició 2016

« Ves enrere

Seminari – Experiències de participació en les polítiques públiques

Seminari – Experiències de participació en les polítiques públiques

Dijous 21 de juliol, de 10 a 14h.

Places

PLACES ESGOTADES

Objetius:

L'objectiu principal de la jornada és possibilitar l'intercanvi d'experiències de participació impulsades per les administracions públiques.

Els objectius específics són:

Identificar els diversos rols i agents de la participació: administració pública, organismes (com ara observatoris), societat civil, cos tècnic…

Debatre sobre els procediments concrets dels processos de participació.

Conéixer els àmbits de la participació: pressupostos, ordenament urbà, plans estratègics, desenvolupament del territori…

Públic destinatari:

Tècnics/ques de participació

Regidors i regidores de l'àrea de participació

Representants d'associacions

Ciutadania en general

Descripció:

La participació ciutadana es materialitza en el territori i, habitualment, la pensem des de la dimensió municipal o fins i tot de barri. I, de fet, és en aquesta dimensió on han arrelat processos participatius de gran interés en el nostre territori. Això no obstant, la participació ciutadana ha d'entendre's com una manera de fer transversal a tot tipus de gestió pública. A més a més, hi ha multitud d'agents i organismes des dels quals impulsar i repensar la participació ciutadana.

La jornada s'estructura a través de les experiències de participació ciutadana. 4 ponents explicaran, des de la dimensió tècnica, els processos de participació desenvolupats en els seus àmbits d'actuació.

La dinàmica de la jornada propiciarà la participació, el diàleg i la discussió.

Ponents:

Sergio Castel Gayán, jefe de servicio de la Direcció General de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón. Llicenciat en Dret per la Universitat de Saragossa, i Ciències Polítiques i de l'Administració. En l'actualitat, Cap de Servici de Participació Ciutadana del Govern De. Investigador-colaborador de la Fundació Manuel Giménez Abad d'Estudis parlamentaris i de l'Estat autonòmic. Forma part del Grup d'Investigació "Democràcia multinivel: la participació dels ciutadans i els ens territorials en els processos de decisió pública" de la Universitat de Barcelona. Ha impartit classes com a professor en la Universitat Columbus International Business School i en la Universitat SAN Jorge. Ha realitzat diverses publicacions i impartit conferències relacionades amb els temes del bon govern, el dret de participació i transparència.

Albert López Monfort. Gestor Cultural. Coordinador de Programa d'Extensió Universitària de la Universitat Jaume I des del any 1998. Membre de l'Observatori per al Desenvolupament Sociocultural Rural de Castelló-UJI. Certificat Europeu en Gestió i Administració de Projectes Culturals. Membre del Consell editorial de la revista Kult-ur de la Universitat Jaume I. Ha Coordinat el projecte col·laboratiu Tesaurus incorrecte de la cultura, Membre de Garbell, Seminari permanent d'Aprenentatge col·laboratiu. Forma part de l'equip d'investigació del projecte Missions Interculturals. Especialitzat en processos de desenvolupament cultural en l'àmbit rural.

Antonio Martínez Puche, director de l'Observatori d'Investigació de Desenvolupament Local i Geografia Econòmica de la Universitat d'Alacant.  Titular d'Universitat, del Dpto. De Geografia Humana de la Universitat d'Alacant. Dr. en Geografia Econòmica. Director del Màster Oficial de desenrotllament local i Innovació Territorial (DELEITE-UA) i vicepresident del Grup de Treball de desenrotllament local de l'Associació de Geògrafs Espanyols (AGE). director del grup de treball (GEOBINDEL), del grup d'Investigació de Geografia Humana. Membre de l'Institut Universitari d'Investigacions Turístiques (IUIT) de la UA, i investigador dels grups TUDISTAR (Turisme i Noves Dinàmiques socioterritorials en Àrees rurals) de la Universitat Autònoma de Barcelona, i CULTURPAIS (Cultura, Turisme i Paisatge) de la UNED. Membre del GATER, Grup d'Anàlisi de Territoris Rurals compost per les 5 Universitats Públiques Valencianes i la Conselleria d'Agricultura. Director Acadèmic de la Seu Universitària de Villena (Vicerectorat de Cultura, Esports i Lenguas-UA), Vocal de la Junta Directiva del Col·legi de Geògrafs De i responsable de l'àrea de  formació i emprenedoria.
Format en la Maison Mediterraneenne dónes Sciences de l'Homme (Aix-Marseille Université – CNRS-Francia), ha sigut professor invitat en les universitats de Lüneburg (Alemanya); L'Havana (Cuba); en les universitats Colombianes de la Vall (Cali), Universitat del Cauca (Popayán) i Nariño (Past); en les universitats Equatorianes d'Universitat Politècnica Estatal del Carchi (Tulcán) i Universitat Tècnica de Manabí (Portoviejo). També en Institut Du patrimoine culturel de l'Université Laval de Quebec (Canadà).
Membre del Comité Científic de les Jornades de desenrotllament local de la Comunitat Valenciana, celebrades tots els añosen la Universitat de València, junt amb IIDL-UV, SERVEF, ADLYPSE i Diputació de València. Membre del Comité Científic del IV Congrés Internacional de desenrotllament local L'Habana-Cuba)i del V Congrés de desenrotllament local ( Lima-Perú)president. del Comité Organitzador del V i IX Col·loquis Nacionals de desenrotllament local del GTDL-AGE. Director de projectes d'investigació (públics i privats), i de tesis doctorals, relacionades amb temàtiques vinculades al desenrotllament local, innovació socioterritorial, emprenedories socials, tipologies turístiques i marques territorials, i planificació estratègica participada. 

Xavier Ginés, Agent de Desenvolupament Local en l'Ajuntament de Benlloch des de 2001 i professor universitari des de 2005. Actualment fa classes a la Universitat Jaume I. Sociòleg de formació i Doctor per la Universitat de València, amb una tesi sobre moviments socials i comunicació, en la seua vessant professional destaca la implementació d'estratègies de desenvolupament local entorn a tres eixos: el reforç de la identitat cultural; la contribució d'aquesta a la transformació de potencialitats locals en productes; i la necessària intervenció en aquest procés de la població a través de sistemes de participació ciutadana. En aquest sentit destaca el seu paper en la concepció i l'organització del festival Feslloch de música en valencià; els pressuposts participatius que des de fa 12 anys estan implantats a Benlloch; i el desenvolupament de l'estratègia enoturística local. Ha investigat i publicat diversos articles sobre polítiques urbanes, participació ciutadana, desenvolupament local, comunicació i moviments socials.

Places:

30.