Visualització de contingut web

Informació prèvia

 • Per a participar en les diverses activitats cal fer una inscripció prèvia que quedarà enregistrada en el campus virtual del Fòrum Ètica Pública i Democràcia. La inscripció és sempre GRATUÏTA.
 • Totes les activitats es realitzaran a la Seu universitària Ciutat d'Alacant, llevat de les Trobades amb el Consell, que cadascuna tindrà lloc en una localitat diferent.
 • Abans de de la inscripció en alguna activitat és important que consulteu la taula d'horaris i espais, ja que algunes d'elles coincideixen en el temps.
 • La confirmació de la inscripció està condicionada a l'aforament dels espais i les característiques de l'activitat. Una vegada completa, s'ha previst la creació d'una llista d'espera. Es comunicarà per correu electrònic.
 • La participació en les activitats de FORMACIÓ, REFLEXIÓ I DEBATS dóna dret a un certificat d'assistència que es podreu descarregar des del campus virtual una vegada acabades les jornades.

Per a resoldre qualsevol dubte, o per donar-vos de baixa en alguna activitat en què estàveu inscrits, podeu enviar la consulta des del formulari de contacte.

Visualització de contingut web

Formulari d'inscripció

Visualització de contingut web

Tractament de dades personals i privacitat

D'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, el tractament de les vostres dades personals serà el següent:
 • La informació facilitada serà objecte de tractament informatitzat a través de la integració en la base de dades del campus del Fòrum Ètica Pública i Democràcia, dins la plataforma eFormació de la Generalitat Valenciana.
 • Únicament s'utilitzarà per a la gestió i difusió d'informació relacionada amb les activitats del Fòrum Ètica Pública i Democràcia o de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.
 • En cap cas es comunicaran o cediran dades a terceres parts.
 • Les dades seran conservades a efectes de control de les activitats desenvolupades, i també per interés públic d'arxiu, històric o d'investigació.
 • Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació que preveu el RGPD accedint al campus a través de la plataforma eFormació, o enviant un missatge electrònic a l'adreça forumestiu@gva.es.
 • La responsable del tractament de les dades personals és la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació. La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades és el consentiment de la persona interessada manifestat mitjançant la formalització de la inscripció.